Naše voda. Náš život

Aktuálně

 • 12. 10. 2018

  UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU VODY

  Z důvodu údržby vodojemu bude přerušena dodávka pitné vody v obci Veletov – celá obec. Dále bude přerušena dodávka v Konárovicích, v ulicích: Na Průhonu, Pod Zámkem a Na Labuti.

 • 23. 9. 2018

  Zahájili jsme projekt „Chytré měření pitné vody“ v Kolíně

  „Letošní sucho a klimatické změny přinášejí obavy o dostatek pitné vody do dalších let. Do budoucna nevidíme, přesto je na místě zbytečně pitnou vodou neplýtvat, včas odhalovat havárie a zabránit ztrátě pitné vody.

 • 30. 7. 2018

  Ukončení provozování kanalizace Přítoky a Bylany

  Vážený odběrateli, jako dosavadní provozovatel veřejné kanalizace v obci Miskovice včetně místních částí Přítoky a Bylany si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1.8.2018 dochází k převodu práv a povinností dodavatele ze smlouvy o odvádění odpadních vod,

 • 13. 7. 2018

  Odborný časopis Water pages 2018

  Vážení zákazníci, náš koncern vydal odborný časopis Water pages 2018. Naleznete v něm témata z oblasti z vodohospodářské politiky, benchmarkingu, personalistiky a nabídku našich služeb. Váš VODOS s.r.o.

 • 6. 6. 2018

  Dny otevřených dveří na ČOV Kolín

  Ku příležitosti Světového dne vody uspořádal váš provozovatel kanalizační sítě a čistírny odpadních vod VODOS s.r.o. se ve dnech 1. a 2. 6. 2018 Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Kolíně.

 • 29. 5. 2018

  Ochrana osobních dat (Info o GDPR)

  V souvislosti s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen GDPR)

Kde působíme

Přejít na navigaci