Světový den vody

Drobečková navigace

zpět

22. 3. 2018

Tradice Světových dnů vody byla založena z podnětu mezinárodní konference o vodě a životním prostředí, která se konala v  Dublinu počátkem roku 1992 a Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), konané v témže roce v Rio de Janeiro.

Rezolucí Valného shromáždění OSN bylo v návaznosti na tyto konference rozhodnuto, že každý rok bude 22. březen věnován hodnocení a návrhům konkrétních  činností, týkajících se ochrany a rozvoje vodních zdrojů. Den 22. březen byl vyhlášen Světovým dnem vody. Hlavním cílem je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. K tomu se vyhlašuje každým rokem aktuální motivující heslo problému, který je třeba naléhavě řešit. Pro rok 2018 bylo vyhlášeno téma „Příroda pro vodu“.

Naše společnost při této příležitosti v průběhu měsíce června připravuje dny otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Kolíně. O konkrétních Termínech Vás budeme informovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

 

Přejít na navigaci